WMF là gì?

ID

Một tệp có phần mở rộng tệp .wmf được gọi là siêu tệp Windows.

Chức năng

Một tệp có phần mở rộng tệp .wmf là đồ họa hoặc hình ảnh được tạo bằng công nghệ do Microsoft phát triển.

Đặc điểm

Tệp .wmf thường là hình ảnh vector, có nghĩa là nó được tạo thành từ các đường và hình dạng hình học chứ không phải là dấu chấm hoặc pixel.

Chương trình

Đối với máy tính Windows, các chương trình phổ biến nhất để xem các tệp .wmf là Microsoft Picture It, Corel Paint Shop Pro, Photo X2, Xara X và Newera Software Graphics Converter Pro. Một tệp .wmf cũng có thể truy cập được với chương trình IMSI TurboCAD Deluxe 16, có sẵn cho cả máy tính Windows và Mac OS X.

Cân nhắc

Mặc dù các tệp .wmf có định dạng tệp đồ họa phổ biến nhất trong những năm 1990, nhưng các tệp khác, các công nghệ tệp mới hiện được sử dụng thường xuyên hơn để lưu chúng. Phần mở rộng tệp cho các công nghệ này bao gồm các tệp .jpg và .gif.

Bài ViếT Thú Vị