Lợi ích của bảng tính điện tử là gì?

Bảng tính

Bảng tính đã là một chủ yếu của các chuyên gia kế toán ở khắp mọi nơi. Theo truyền thống, chúng đã được sử dụng để theo dõi thu nhập và chi phí cho các doanh nghiệp và cá nhân. Tính năng cơ bản của bảng tính là các hàng và cột hợp nhất để tạo các ô. Họ có thể có nhiều thông tin, nhiều hơn cả bảng tính truyền thống trên giấy.

Lợi ích

Bảng tính điện tử đã kết hợp các công thức, định dạng tự động và khả năng đồ họa. Với các công thức tích hợp, không cần thiết phải thực hiện các phép tính dài hơn và phức tạp hơn để đi đến câu trả lời. Định dạng tự động làm cho việc trình bày bảng tính trở nên thân thiện hơn và giúp việc tạo bảng tính nhanh hơn. Các khả năng đồ họa cho phép dữ liệu được trình bày ở định dạng đồ họa, giúp cho việc giải thích dữ liệu dễ dàng hơn.

Phần mềm

Phần mềm bảng tính điện tử phổ biến nhất là Microsoft Excel. Nó rất phổ biến giữa các công ty và người dùng cá nhân và tích hợp tốt với các phần mềm năng suất khác.

Nhiều bảng tính

Bảng tính điện tử cho phép tính toán thông qua nhiều bảng tính, trong khi bảng tính giấy làm cho công việc này rất khó khăn và tốn thời gian.

Phân phối

Bảng tính điện tử có thể được gửi đến nhiều người nhận qua email và được chia sẻ ở những nơi khác nhau trong vài phút. Các tờ giấy phải được gửi bằng fax hoặc bằng thư, sẽ mất nhiều thời gian hơn để phân phối. Ngoài ra, các phần của bảng tính có thể bị khóa để ngăn dữ liệu bị sửa đổi.

Bài ViếT Thú Vị