Làm thế nào để có được văn bản của tôi để tạo thành một vòng cung

Từ hoặc Nhà xuất bản

Bước 1

Trong Word hoặc Publisher, đặt con trỏ của bạn vào nơi bạn muốn văn bản đi.

Bước 2

Chọn tab "Chèn" và chọn "WordArt" trong nhóm "Văn bản" trên thanh công cụ.

Bước 3

Chọn kiểu vòng cung mong muốn trong thư viện WordArt. Hộp thoại "Chỉnh sửa văn bản WordArt" sẽ xuất hiện.

Bước 4

Nhập văn bản của bạn vào hộp thoại và bấm "OK." Các văn bản cong sẽ xuất hiện.

Photoshop

Bước 1

Trong Photoshop, chọn công cụ "Văn bản". Đi đến khung vẽ và bấm vào nơi bạn muốn văn bản được.

Bước 2

Nhập văn bản của bạn và chọn nút "Tạo văn bản bị biến dạng" trên thanh công cụ. Hộp thoại "Warp text" sẽ xuất hiện.

Bước 3

Chọn "Arc" từ danh sách thả xuống "Kiểu", điều chỉnh giá trị "Độ cong" và nhấp vào "OK." Các văn bản cong sẽ xuất hiện.

Pháo hoa

Bước 1

Trong Pháo hoa, chọn "Công cụ văn bản" trong bảng công cụ. Nhấp vào một phần của khung vẽ nơi bạn muốn văn bản được và nhập nó.

Bước 2

Chọn "Pen Tool" trong bảng công cụ. Nhấp và kéo chuột trên khung vẽ để tạo vòm.

Bước 3

Nhấp vào văn bản trên khung vẽ để chọn nó. Giữ phím "Shift" và nhấp vào đường cong để chọn nó. Cả hai đối tượng phải được chọn.

Bước 4

Chọn "Văn bản" và "Tuân thủ hướng dẫn" trong menu. Văn bản sẽ nối đường cong để tạo thành một vòng cung.

Bài ViếT Thú Vị