Cách in trên tờ 11 X 17 inch

Nhiều tờ báo và tạp chí in các bản sao bằng chứng của các ấn phẩm của họ trên các tờ giấy 11x17 inch (27, 94 x 43, 18 cm), còn được gọi là kích thước lá cải. In giấy 11x17 inch cho phép người chỉnh sửa hiểu rõ hơn về văn bản và đồ họa sẽ trông như thế nào trong một tài liệu khi chúng được đưa vào ấn phẩm cuối cùng. Bạn có thể phải điều chỉnh các tùy chọn máy in của mình để in các tờ 11x17 inch.

Mở tài liệu bạn muốn in.

Nhấp vào "Tập tin."

Chọn "In."

Nhấp vào "Thuộc tính."

Nhấp vào nút "Tùy chọn" và chọn tab "Giấy / Chất lượng".

Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh "Khổ giấy" và chọn "11x17".

Nhấp vào "Chấp nhận" và sau đó "In".

Cảnh báo

Nếu bạn chưa cài đặt máy in có thể xử lý tài liệu trong 11x17 inch, tùy chọn đó sẽ không xuất hiện trong menu thả xuống.

Bài ViếT Thú Vị