Cách thoát chế độ tương thích Microsoft Word

Bước 1

Chạy chương trình Microsoft Word và mở tài liệu đã được tạo bằng phiên bản Word trước đó.

Bước 2

Nhấp vào tab "Tệp" ở góc trên bên trái của cửa sổ chương trình để hiển thị thanh công cụ với các tùy chọn Microsoft Word. Thanh công cụ sẽ xuất hiện ở phía bên trái của màn hình.

Bước 3

Nhấp vào tab "Thông tin" ở bên trái của cửa sổ chương trình. Thông tin tài liệu và các tùy chọn sẽ xuất hiện ở giữa màn hình.

Bước 4

Nhấp vào nút Chuyển đổi để lưu tệp ở định dạng Word 2010.

Bước 5

Nhấp vào "Chấp nhận" khi được yêu cầu làm như vậy để chuyển đổi tài liệu. Word sẽ chuyển đổi tệp và lưu nó với phần mở rộng DOCX của Word 2007/2010. Sau khi chuyển đổi, Word sẽ đóng chế độ tương thích và hoạt động với tất cả các chức năng có sẵn.

Bài ViếT Thú Vị