Cách thêm một phác thảo cho văn bản trong Photoshop

Mục 1

Bước 1

Mở Photoshop và chọn "Mới" từ menu Tệp. Chọn công cụ viết.

Bước 2

Xác định vị trí nền bạn muốn thêm văn bản và nhấp vào "Mở".

Bước 3

Bấm vào nền. Nhập văn bản của bạn

Bước 4

Để tô sáng văn bản của bạn, chọn "Tất cả" trong menu chọn. Trong các menu thả xuống trong cửa sổ Công cụ Viết, chọn phông chữ và kích thước.

Bước 5

Nhấp vào hộp công cụ màu và chọn màu sáng. Nhấp vào "OK" hai lần.

Bước 6

Chọn "Hiệu ứng" trong menu lớp và chọn "Chiếu sáng bên ngoài." Thay đổi chế độ thành bình thường, độ mờ thành 100, mờ thành 3 và cường độ thành 600.

Bước 7

Nhấp vào hộp văn bản "Màu" và chọn màu tối. Nhấp vào "Chấp nhận."

Bài ViếT Thú Vị