Cách thêm bảng tính vào Word

Bước 1

Mở Microsoft Word Một tài liệu trống mới sẽ xuất hiện trên màn hình. Để thêm bảng tính vào tài liệu Word hiện có, nhấp vào tab "Tệp" và chọn "Mở". Điều hướng đến tài liệu và nhấp đúp vào nó. Khi nó mở trong cửa sổ Word mới, hãy cuộn đến phần tài liệu để thêm bảng tính.

Bước 2

Nhấp vào tab "Chèn" ở đầu trang. Nhấp vào menu "Đối tượng" trên ruy-băng / thanh công cụ trong tab đó. Chọn "Đối tượng."

Bước 3

Nhấp vào tab "Tạo từ tệp". Nhấn nút "Khám phá" và điều hướng đến bảng tính bạn muốn thêm. Nhấp đúp chuột vào nó để trở về cửa sổ "Đối tượng" và nhấn nút "Chấp nhận". Thời gian làm việc sẽ được thêm vào trang tài liệu Word.

Bước 4

Bấm đúp vào bảng tính để kích hoạt và thay đổi bảng tính hiện tại. Nhấp vào bất cứ nơi nào trên bảng tính để đóng nó và trở về tài liệu Word.

Bài ViếT Thú Vị