Cách thay đổi kích thước và xoay các lớp trong Adobe Photoshop CS4

Bước 1

Chạy Photoshop CS4 và mở một tệp có chứa các lớp.

Bước 2

Nhấp vào lớp bạn muốn thay đổi kích thước và xoay.

Bước 3

Chuyển đến "Chỉnh sửa", "Chuyển đổi miễn phí" hoặc nhấn các phím "Ctrl" và "T".

Bước 4

Nhấp và kéo trình điều khiển góc để thay đổi kích thước lớp. Nhấn và giữ phím "Shift" trong khi thực hiện việc này để duy trì tỷ lệ của hình ảnh. Bạn cũng có thể thay đổi kích thước lớp bằng bộ điều khiển trên, dưới hoặc bên.

Bước 5

Giữ con trỏ của bạn ngay bên ngoài một trong các bộ điều khiển góc cho đến khi nó trở thành một mũi tên kép. Nhấp vào bộ điều khiển và kéo nó để xoay lớp. Phím "Shift" sẽ giới hạn xoay đến 15 độ.

Bước 6

Nhấp đúp vào bên trong hộp "Chuyển đổi miễn phí" để áp dụng các thay đổi cho lớp.

Bài ViếT Thú Vị