Cách thay đổi hướng trang cho một trang trong tài liệu Word

Bước 1

Chọn thông tin mà bạn muốn thay đổi hướng. Thông tin có thể là văn bản, đồ họa hoặc hỗn hợp của cả hai.

Bước 2

Trong nhóm "Thiết lập trang", chọn tab "Bố cục trang" và chọn "Lợi nhuận".

Bước 3

Nhấp vào "Lợi nhuận tùy chỉnh" để mở tab "Lợi nhuận".

Bước 4

Chọn hướng thích hợp trên trang. Hướng "Dọc" giữ trang theo hướng trang chuẩn và "Ngang" in trang rộng hơn nhưng thấp hơn.

Bước 5

Nhấp vào "Văn bản đã chọn ..." trong danh sách "Áp dụng".

Bài ViếT Thú Vị