Cách tạo tài liệu chính trong Microsoft Word

Bước 1

Chạy Microsoft Word và tạo một thư mục cho tài liệu và tài liệu phụ của bạn. Để tạo thư mục trong Word, chọn tab "Tệp" và sau đó chọn tab "Mở".

Bước 2

Nhấp vào nút "Tạo thư mục mới" trong hộp thoại "Mở" và thêm tên cho thư mục đó trong hộp thả xuống sẽ xuất hiện. Sau đó bấm vào "Chấp nhận." Bạn sẽ được chuyển hướng đến thư mục bạn vừa tạo.

Bước 3

Chọn nút "Lên một cấp" trong hộp thoại "Mở" và tìm tài liệu phụ bạn muốn sử dụng trong tài liệu chính. Chọn và kéo các tập tin vào thư mục mới. Cuối cùng, bấm "Hủy."

Bước 4

Mở một trang trống trong Word, nhấp vào "Xem" và sau đó vào "Phác thảo" từ thanh công cụ.

Bước 5

Nhập tiêu đề chính bạn muốn sử dụng cho tài liệu chính. Thanh công cụ "Lược đồ" sẽ nói "Cấp 1". Nhấn phím "Enter", sau đó "Tab."

Bước 6

Nhập các tiêu đề cho mỗi tài liệu phụ bằng cách nhấn phím "Enter" trên mỗi tài liệu. Thanh công cụ "Lược đồ" sẽ nói "Cấp 2" trong các tài liệu phụ đó.

Bước 7

Chèn tệp dưới tài liệu phụ đầu tiên bằng cách đặt con trỏ ở cuối tiêu đề. Nhấp vào "Thanh công cụ lược đồ" và chọn nút "Chèn tài liệu phụ", điều này sẽ mở một hộp thoại. Nhấp đúp vào tài liệu phụ bạn muốn chèn để nó nằm trong tài liệu chính.

Bước 8

Lặp lại bước trước để chèn thêm tài liệu phụ vào tệp.

Bước 9

Lưu tài liệu chính bằng cách chọn "Tệp" và sau đó "Lưu dưới dạng". Đặt tài liệu vào thư mục bạn đã tạo, đặt tên và sau đó nhấp vào "Lưu".

Bài ViếT Thú Vị