Cách tạo tab trong Word

Bước 1

Mở Microsoft Word Một khoảng trống 8, 5 inch (21, 59 cm) x 11 inch (27, 94 cm) của trang sẽ được hiển thị trên màn hình.

Bước 2

Nhấp vào "Bố cục trang" ở đầu màn hình. Nhấp vào nút "Kích thước" ngay bên dưới tab.

Bước 3

Chọn tùy chọn "tab 4x6 inch" từ danh sách thả xuống. Không gian làm việc của Word sẽ co lại theo kích thước tab.

Bước 4

Nhấp vào nút thanh công cụ "Định hướng". Chọn tùy chọn "Ngang". Kích thước trang sẽ thay đổi để tab trông dài hơn cao.

Bước 5

Viết thông tin vào tập tin, nó có thể là một từ vựng, dòng của một tác phẩm hoặc một thực tế khoa học để ghi nhớ.

Bước 6

Đánh dấu văn bản. Nhấp vào tab "Bắt đầu" ở đầu màn hình. Thay đổi giao diện của văn bản bằng các tùy chọn trong phần "Phông chữ" trên thanh công cụ. Bạn có thể phóng to kích thước phông chữ để điền vào thẻ hoặc thay đổi phông chữ và màu sắc của nó.

Bước 7

Nhấp vào tab "Tệp" ở đầu màn hình. Chọn "Lưu dưới dạng." Nhập tên cho bản ghi và lưu nó vào máy tính.

Bài ViếT Thú Vị