Cách tạo bản trình bày Power Point trên máy Mac

Bước 1

Mở ứng dụng Keynote bằng cách nhấp vào biểu tượng của nó.

Bước 2

Chọn một chủ đề cho bài thuyết trình của bạn từ danh sách các tùy chọn và sau đó nhấp vào nút "Chọn".

Bước 3

Nhấp vào nút "Mới" ở góc trên bên trái của cửa sổ ứng dụng để tạo một slide mới trong bản trình bày của bạn.

Bước 4

Sử dụng các tùy chọn văn bản, hình dạng và phương tiện trong thanh menu trên cùng để thêm các yếu tố khác nhau vào các trang chiếu.

Bước 5

Chuyển đến "Tệp" trong thanh menu trên cùng, khi thiết kế bản trình bày của bạn kết thúc và chọn tùy chọn "Xuất".

Bước 6

Chọn "PowerPoint" trong cửa sổ bật lên và nhấp vào "Tiếp theo".

Bước 7

Viết tên cho bài thuyết trình và quyết định nơi lưu nó. Sau đó bấm vào "Xuất". Điều này sẽ chuyển đổi bản trình bày của bạn thành một tệp tương thích PowerPoint và lưu nó vào vị trí đã chọn.

Bài ViếT Thú Vị