Cách tạo ảnh ghép bằng powerpoint

Bước 1

Mở Microsoft Powerpoint.

Bước 2

Nhấp vào "Bắt đầu" ở đầu cửa sổ. Nhấp vào "Phân phối" từ menu phụ "Bắt đầu" (cũng ở gần đầu trang). Chọn "Trống" từ menu thả xuống. Bài thuyết trình của bạn bây giờ sẽ là một trang trống.

Bước 3

Nhấp vào "Chèn" ở đầu trang. Nhấp vào biểu tượng "Hình ảnh" trong menu phụ "Chèn". Một hộp bật lên sẽ xuất hiện. Duyệt đến thư mục mà bạn lưu hình ảnh. Chọn ảnh bạn muốn thêm vào ảnh ghép của mình và nhấp vào "Mở".

Bước 4

Nhấp và di chuyển hình ảnh của bạn để đặt hàng chúng. Nhấp vào hình ảnh để chọn nó và sau đó nhấp vào "Định dạng" ở đầu trang để đặt một hình ảnh lên trên hình ảnh khác. Nhấp vào "Đưa ra phía trước" gần đầu trang.

Bước 5

Nhấp và di chuyển các chấm màu xanh lá cây ở góc ngoài hình ảnh để đặt kích thước hình ảnh. Di chuyển và kéo điểm của góc để điều chỉnh kích thước của hình ảnh hoặc lấy nó và kéo điểm ở giữa góc để tạo hình ảnh rộng hơn hoặc cao hơn.

Bước 6

Nhấp vào "Tệp", theo sau là "Lưu dưới dạng" để lưu ảnh ghép của bạn dưới dạng hình ảnh đơn giản. Đặt tên cho ảnh ghép của bạn với tên bạn muốn và chọn thư mục đích. Nhấp vào menu thả xuống "Lưu dưới dạng" và chọn ".JPEG". Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn có thể mở ảnh ghép của mình trong hầu hết các chương trình và xem nó trên hầu hết các trang web.

Bài ViếT Thú Vị