Cách in tài liệu Word mà không cần bình luận

Bước 1

Nhấp vào "Bắt đầu", sau đó "Tất cả chương trình", sau đó "Microsoft Office" và sau đó "Microsoft Word" để khởi động ứng dụng.

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng "Microsoft Office" trên thanh công cụ và sau đó vào "Mở". Xác định vị trí tài liệu bạn muốn in có chứa các ý kiến. Chọn nó và nhấp vào "Mở."

Bước 3

Nhấp vào nút "Chế độ xem thiết kế in" ở phía dưới bên trái của chương trình nếu nó chưa ở chế độ này. Sắp xếp phần còn lại của tài liệu như bạn muốn in.

Bước 4

Nhấp vào biểu tượng "Microsoft Office" và sau đó vào "In". Trong menu thả xuống "Cần in gì", đảm bảo "Tài liệu" được chọn chứ không phải "Tài liệu có dấu". "Tài liệu có dấu" hiển thị tất cả các nhận xét và chỉnh sửa bổ sung mà bạn có thể đã thực hiện.

Bước 5

Nhấp vào "In" để in tài liệu mà không có ý kiến ​​hoặc đánh dấu khác.

Bài ViếT Thú Vị