Cách sử dụng SSH cho Mac OS X

Bước 1

Chạy ứng dụng đầu cuối trên máy tính của bạn với Mac OS X. Ứng dụng này nằm trong thư mục "Tiện ích" trong "Ứng dụng".

Bước 2

Trong cửa sổ dòng lệnh xuất hiện, nhập "man ssh", không có dấu ngoặc kép. Một trang người đàn ông (nhỏ cho hướng dẫn sử dụng) xuất hiện. Đọc trang hướng dẫn để làm quen với việc sử dụng SSH. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy gõ chữ q trên dòng lệnh để xóa trang.

Bước 3

Nhập "ssh ", không có dấu ngoặc kép. Thay thế tên người dùng thích hợp bằng "người dùng". Tên khách phải là tên miền hoặc địa chỉ IP của máy từ xa.

Bước 4

Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu cho máy từ xa. Nhập mật khẩu của người dùng. Bây giờ bạn được kết nối với máy từ xa và có thể thực hiện các lệnh từ xa.

Bài ViếT Thú Vị