Cách sử dụng Gimp cho người mới bắt đầu

Mở một hình ảnh

Bước 1

Bắt đầu GIMP bằng cách nhấp vào biểu tượng trên màn hình hoặc trong phần "Chương trình" của menu "Bắt đầu".

Bước 2

Nhấp vào "Tệp" trên thanh công cụ ở đầu màn hình, rồi chọn tùy chọn "Mở". Điều này sẽ cho bạn thấy cửa sổ hộp thoại "Mở".

Bước 3

Đi đến vị trí của tệp hình ảnh và nhấp vào nó để tô sáng nó, sau đó bấm "Mở" để mở hình ảnh trong GIMP.

Cắt hình ảnh

Bước 1

Nhấp vào "Công cụ" trên thanh công cụ trên cùng. Chọn "Công cụ chuyển đổi" và "Cắt" để mở cửa sổ cắt.

Bước 2

Nhấp vào hộp bên cạnh "Đã sửa" trong cửa sổ "Tùy chọn", để sử dụng tỷ lệ khung hình cố định khi cắt. Ví dụ: chọn "4: 6", vì tỷ lệ khung hình sẽ tạo ra vùng cắt xén thích hợp cho ảnh 4x6 inch (10 x 15 cm). Nếu bạn muốn cắt mà không có mối quan hệ cố định, hãy bỏ chọn hộp này.

Bước 3

Nhấp và ở phía trên bên trái của nơi bạn muốn cắt hình ảnh. Giữ nút chuột trong khi kéo chuột xuống dưới cùng bên phải. Một hộp sẽ được tạo, hiển thị vùng còn lại sau khi hình ảnh được cắt. Nhấn nút "Enter" để áp dụng các thay đổi.

Đúng màu

Bước 1

Nhấp vào "Màu sắc" trên thanh công cụ trên cùng, sau đó chọn "Tự động" và "Cân bằng trắng". Chương trình sẽ tự động điều chỉnh cân bằng trắng, loại bỏ bất kỳ sắc thái màu nào có trong hình ảnh.

Bước 2

Nhấp vào "Màu sắc" trên thanh công cụ trên cùng, sau đó chọn "Tự động" và "Cải tiến màu". Chương trình sẽ tự động điều chỉnh độ tương phản màu sắc để màu sắc được cân bằng và rõ rệt hơn.

Bước 3

Nhấp vào "Chỉnh sửa" trên thanh công cụ trên cùng và chọn tùy chọn "Hoàn tác" nếu bạn không hài lòng với kết quả của các công cụ này.

Bài ViếT Thú Vị