Cách mở tệp SWF Flash trực tiếp mà không cần sử dụng Trình duyệt web

Đảm bảo bạn đã cài đặt trình phát Flash bằng cách truy cập trang Thông tin Phiên bản Adobe (xem Tài nguyên). Bạn có thể tải xuống trình phát miễn phí trên trang web Adobe - điều này có thể phát tệp SWF của bạn.

Lưu tệp SWF của bạn vào máy tính để bàn hoặc một nơi nào đó trên ổ cứng của bạn. Tệp SWF sẽ có phần mở rộng ".swf".

Duyệt đến tệp SWF và nhấp đúp vào tệp. Hoạt hình nên được phát trong cửa sổ trình phát Adobe Flash.

Bài ViếT Thú Vị