Cách mở tệp có đuôi .srt

Xác định vị trí tệp .srt bạn muốn mở và chỉnh sửa.

Nhấp chuột phải và đi đến "Thuộc tính."

Nhấp vào nút "Thay đổi" trên tab "Chung" của thuộc tính tệp.

Chọn "Notepad hoặc Wordman" trong cửa sổ "Mở bằng". Chọn tùy chọn "Luôn sử dụng chương trình đã chọn để mở loại tệp này" để đảm bảo rằng chương trình đã chọn sẽ mở tất cả các tệp có phần mở rộng tệp .srt.

Nhấp vào "OK". Nhấp đúp chuột vào tập tin. Tệp .srt sẽ mở trong Notepad hoặc trong DirectXad. Sau đó, bạn có thể đọc và chỉnh sửa phụ đề.

Lưu tệp .srt và tải video lên trình phát video của bạn và sau đó kéo tệp .srt tương ứng vào cửa sổ video. Người chơi sẽ chấp nhận tệp và gán phụ đề cho video bạn đang xem.

Bài ViếT Thú Vị