Cách mở khóa quyền kiểm soát của phụ huynh đối với máy thu DirecTV mà không cần mật khẩu

Bước 1

Thay đổi kênh TV bạn đang cố xem. Mật khẩu và màn hình PIN kiểm soát của phụ huynh sẽ xuất hiện. Nếu bạn quên mã PIN, bạn có thể thử các mặc định của DirecTV, chẳng hạn như, 0000,, 1234, và 1111, và 1111. Điều này cũng có thể mở khóa kiểm soát của cha mẹ của bạn.

Bước 2

Tìm thông tin có số tài khoản DirecTV có sẵn của bạn. Bạn có thể tìm thấy số tài khoản DirecTV trên hóa đơn hàng tháng hoặc bằng cách vào trang web DirecTV với tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Bước 3

Nhập bốn chữ số cuối của số tài khoản DirecTV của bạn vào hộp PIN để kiểm soát của phụ huynh. Nhấn "Enter" để thử mở khóa kênh. Điều này có thể cho phép bạn truy cập và bỏ qua mật khẩu được cấu hình trước đó của bạn.

Bước 4

Gọi trực tiếp DirecTV theo số 800-531-5000, nếu mã PIN mặc định hoặc bốn chữ số cuối của tài khoản DirecTV của bạn không kích hoạt thành công các kênh của bạn. Bạn sẽ cần thông tin tài khoản để xác minh danh tính của bạn trước khi người đại diện có thể giúp bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng DirecTV của mình, vì mỗi kiểu máy và máy thu có thể có mã và số PIN khác nhau, tùy thuộc vào thương hiệu.

Bài ViếT Thú Vị