Cách mở khóa máy tính mà không cần mật khẩu

Bước 1

Chọn biểu tượng "Bắt đầu" ở cuối màn hình máy tính của bạn.

Bước 2

Viết từ "chạy" trên màn hình sẽ xuất hiện. Cửa sổ bật lên thứ hai sẽ mở ra, nhập các chữ cái "cmd" và sau đó chọn "OK." Điều này sẽ đưa lên màn hình lệnh DOS màu đen.

Bước 3

Nhập lệnh sau bên cạnh tài khoản quản trị viên: tên người dùng (không gian) (không gian) của người dùng (ví dụ johnadams). Sau khi gõ lệnh này, nhấn "Enter" trên bàn phím.

Bước 4

Nhập mật khẩu mới trên màn hình lệnh sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu. Nhập lại mật khẩu khi yêu cầu xác nhận.

Bước 5

Viết từ "Thoát." Điều này sẽ khiến bạn quay lại màn hình đăng nhập. Nhập mật khẩu mới bạn đã chọn.

Bài ViếT Thú Vị