Cách kiểm tra nền miễn phí

Bước 1

Lấy tên và địa chỉ hợp pháp của một người. Xác nhận thông tin bằng cách kiểm tra giấy phép lái xe của bạn. Hãy xin phép để tiến hành kiểm tra lý lịch.

Bước 2

Ghé thăm một trong những trang web miễn phí. Xem các liên kết có sẵn trong các tài nguyên.

Bước 3

Nhập tên và họ của một cá nhân và nhấp vào menu thả xuống có tên "quốc tịch". Chọn trạng thái cư trú của bạn và nhấp vào "Tìm kiếm" hoặc "Tìm kiếm ngay" để có được thông tin có sẵn. Điều này sẽ mở các điều khoản sử dụng của trang web.

Bước 4

Đọc các điều khoản, về cơ bản là một thông báo pháp lý chỉ ra rằng thông tin bạn nhận được có thể không chính xác hoặc hiện tại. Thỏa thuận cũng nêu rõ rằng bạn không nên sử dụng thông tin cho việc lựa chọn ứng viên cho công việc, lập hợp đồng thuê nhà hoặc chăm sóc trẻ em.

Bước 5

Nhấp vào "Tôi chấp nhận" để xem tất cả thông tin có sẵn về người đó.

Bài ViếT Thú Vị