Cách khôi phục tài liệu Word bị ghi đè

Từ 2007

Bước 1

Bắt đầu Word 2007 và bấm vào nút Microsoft Office. Một cửa sổ nổi sẽ mở ra.

Bước 2

Nhấp vào "Mở." Một hộp thoại sẽ xuất hiện.

Bước 3

Chọn "Tất cả các tệp" từ danh sách thả xuống "Loại tệp".

Bước 4

Tìm tên của tài liệu với phần mở rộng ".wbk" và nhấp để mở nó.

Bước 5

Lưu tập tin đã phục hồi.

Từ 2003

Bước 1

Bắt đầu Word 2003. Nhấp vào "Tệp" và sau đó nhấp vào "Mở". Một hộp thoại sẽ xuất hiện.

Bước 2

Chọn "Tất cả các tệp . " Là loại tệp.

Bước 3

Tìm tên của tài liệu với phần mở rộng ".wbk" và nhấp để mở nó.

Bước 4

Lưu tập tin đã phục hồi.

Bài ViếT Thú Vị