Cách kết nối máy tính xách tay của tôi với máy in để bàn thông qua kết nối không dây

Bước 1

Cài đặt trình điều khiển máy in trên cả máy tính xách tay và máy tính để bàn. Đưa đĩa CD đi kèm khi bạn mua máy in và làm theo hướng dẫn để cài đặt nó.

Bước 2

Kết nối máy in với máy tính để bàn thông qua cáp USB. Cái này đi kèm với máy in khi bạn mua nó. Máy tính sẽ nhận ra máy in khi bạn đã kết nối.

Bước 3

Đặt bộ định tuyến Wi-Fi không quá 100 feet (30 m) từ cả hai máy tính và bật kết nối trên cả máy tính xách tay và máy tính để bàn. Nếu cái sau không có Wi-Fi, hãy kết nối nó qua cổng Ethernet. Nếu cần, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu của bộ định tuyến để truy cập.

Bước 4

Chia sẻ máy in được kết nối với máy tính để bàn với máy tính xách tay. Nhấp vào nút "Bắt đầu" trên máy tính để bàn. Nhấp vào "Bảng điều khiển" và chọn "Máy in và Fax." Chọn tên của máy in được kết nối với máy tính để bàn và nhấp chuột phải vào nó, sau đó nhấp vào "Thuộc tính". Chuyển đến tab "Chia sẻ" và cho phép chia sẻ máy in. Sau đó nhấn nút "Bật chia sẻ tệp và máy in".

Bước 5

Sửa đổi cài đặt máy in trên máy tính xách tay. Chuyển đến "Bảng điều khiển" và mở "Máy in và Fax." Nhấp vào nút "Thêm máy in". Một trình hướng dẫn sẽ mở để hướng dẫn bạn cài đặt máy in vào hệ thống. Đảm bảo tên của máy tính bạn muốn thêm vào cài đặt máy in giống với tên của máy in bạn đã kết nối với máy tính để bàn.

Bước 6

Hãy thử in một trang thử nghiệm từ máy tính xách tay. Nếu nó không hoạt động, thay đổi tên của máy in bạn đã thêm trong cấu hình của bạn. Nó phải khớp với tên của máy in được chia sẻ trên máy tính để bàn.

Bài ViếT Thú Vị