Cách gỡ bỏ trình điều khiển phần cứng trong Windows 7

Bước 1

Nhấn nút có logo "Windows" trên bàn phím của bạn và sau đó nhấn phím "Tạm dừng". Cửa sổ "Hệ thống" sẽ xuất hiện.

Bước 2

Nhấp vào liên kết "Cài đặt hệ thống nâng cao" ở bên trái của cửa sổ. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện.

Bước 3

Nhấp vào tab "Nâng cao" và sau đó vào nút "Biến môi trường" ở cuối cửa sổ. Một cửa sổ bật lên mới sẽ xuất hiện.

Bước 4

Nhấp vào nút "Mới". Hộp thoại "Biến hệ thống mới" sẽ xuất hiện.

Bước 5

Nhập "devmgr_show_nonpresent_devices" trong "Tên biến" và "1" trong "Giá trị biến". Nhấp vào "OK".

Bước 6

Đóng tất cả các cửa sổ đang mở và khởi động lại máy tính của bạn.

Bước 7

Nhấn nút có logo "Windows" trên bàn phím và phím "R" cùng một lúc. Cửa sổ "Chạy" sẽ xuất hiện.

Bước 8

Nhập "devmgmt.msc" và nhấn "Enter." Cửa sổ "Trình quản lý thiết bị Windows" sẽ xuất hiện.

Bước 9

Nhấp vào "Vista" và sau đó vào "Hiển thị các thiết bị ẩn". Trình quản lý thiết bị sẽ liệt kê tất cả các thành phần phần cứng đã cài đặt, ngay cả những thành phần không được sử dụng.

Bước 10

Duyệt qua danh sách các trình điều khiển phần cứng cũ và xác định vị trí những trình điều khiển không còn được sử dụng. Nhấp chuột phải vào trình điều khiển đã chọn và chọn "Gỡ cài đặt." Khởi động lại máy tính khi bạn xóa xong tất cả các trình điều khiển phần cứng cũ.

Bài ViếT Thú Vị