Cách đặt khóa trong tệp Excel của tôi

Bước 1

Chạy Excel

Bước 2

Nhấp vào tùy chọn menu "Tệp" và sau đó nhấp vào "Thông tin".

Bước 3

Nhấp vào biểu tượng "Bảo vệ tài liệu" và chọn "Mã hóa bằng mật khẩu". Một cửa sổ sẽ xuất hiện yêu cầu bạn nhập mật khẩu.

Bước 4

Nhập mật khẩu vào hộp. Kết hợp chữ in hoa và in thường với số và ký tự đặc biệt, chẳng hạn như dấu hỏi và ký hiệu đô la, để cải thiện độ mạnh của mật khẩu. Excel cho phép tối đa 255 ký tự trong mật khẩu.

Bước 5

Nhấp vào "Chấp nhận" để nhập mật khẩu mới. Lưu tệp như bạn thường làm, để đặt mã hóa.

Bài ViếT Thú Vị