Cách chạy thủ công Công cụ xóa phần mềm độc hại của Windows

Bước 1

Mở menu bắt đầu trong Windows Vista và nhập "MRT" vào thanh tìm kiếm. Nhấp vào "Enter." Đối với Windows XP, hãy mở menu bắt đầu và nhấp vào chương trình "Chạy". Nhập "Tàu điện ngầm" và nhấp vào "Enter." Điều này sẽ mở cửa sổ Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại.

Bước 2

Nhấp vào "Tiếp theo".

Bước 3

Chọn xem bạn muốn chạy "Quét nhanh" (quét nhanh), "Quét toàn bộ" (quét toàn bộ) hay "Quét tùy chỉnh" (quét tùy chỉnh) và nhấp vào "Tiếp theo". Quét nhanh thường là đủ để loại bỏ bất kỳ vấn đề lớn nào, nhưng nếu bạn muốn làm sạch hoàn toàn hệ thống của mình, hãy chọn quét toàn bộ. Quét tùy chỉnh cho phép bạn chọn vị trí cụ thể mà bạn muốn kiểm tra để làm sạch tập trung hơn.

Bước 4

Đợi máy tính của bạn đã được quét và tìm thấy các chương trình độc hại. Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại duy trì tổng cộng bao nhiêu tệp bạn đã kiểm tra và bao nhiêu tệp trong số đó được coi là nguy hiểm.

Bước 5

Nhấp vào "Xem kết quả chi tiết của quá trình quét" khi chương trình của bạn đã quét xong máy tính của bạn. Điều này sẽ cho bạn thấy tất cả mọi thứ chương trình được phát hiện và đánh dấu. Nó sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn chi tiết về tất cả mọi thứ đã được phân tích và liệu nó có bị nhiễm hay không.

Bài ViếT Thú Vị