Cách chạy EXE trong Cmd

Bước 1

Nhấp vào nút "Bắt đầu" của Windows và nhập "cmd" vào hộp văn bản. Nhấn nút "Enter" để mở dòng lệnh.

Bước 2

Nhập "cd \" để trỏ đến dòng lệnh cho thư mục gốc "C:". Bây giờ, nhập "thư mục cd" trên dòng lệnh và nhấn "Enter" trong đó "thư mục" là vị trí của tệp EXE của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn chạy một tệp có tên "myexe.exe" trong thư mục "micarpeta", hãy nhập "cd micarpeta".

Bước 3

Nhập "exefile.exe" và nhấn "Enter." Thay thế "exefile.exe" bằng tệp EXE của riêng bạn. Tiện ích dòng lệnh thực thi tập tin. Nếu tập tin thực thi mở một cửa sổ, thì một cửa sổ sẽ mở ra. Bạn có thể sử dụng loại thực thi tệp này từ bất kỳ tệp thực thi nào trên máy tính của mình.

Bài ViếT Thú Vị