Cách bảo vệ mật khẩu cho thiết bị USB Kingston

Bước 1

Cắm USB Kingston của bạn vào máy tính của bạn.

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng "Máy tính của tôi" ở lề trên của màn hình máy tính của bạn.

Bước 3

Nhấp đúp chuột vào biểu tượng USB Kingston.

Bước 4

Nhấp chuột phải vào khoảng trống ở giữa cửa sổ để mở một menu nhỏ.

Bước 5

Chọn tùy chọn "Thư mục mới" từ menu để tạo thư mục mới trên thiết bị USB Kingston của bạn.

Bước 6

Kéo tất cả các tệp bạn muốn bảo vệ vào thư mục mới mà bạn đã tạo.

Bước 7

Bấm đúp vào thư mục bạn đã tạo và chọn tùy chọn "Thuộc tính" từ menu. Chuyển đến tab "Chia sẻ" và nhấp vào nó.

Bước 8

Đi xuống hộp "Đặt thư mục này riêng tư" và kiểm tra tùy chọn đó. Nhấp vào nút "OK" (hoặc "OK") và đợi cửa sổ đóng lại. Sử dụng mật khẩu để vào Windows để mở tệp.

Bài ViếT Thú Vị